בדיקה דיגיטלית לסגירת התיק הפלילי:

באמצעות מענה על מס' שאלות, אנו נקבל אינדיקציה ראשונית לסגירת התיק הפלילי בהסדר מותנה, ואפילו בעילת סגירה אחרת ללא תנאים כלל!

תבדוק - אין לך מה להפסיד.

רק מי שבא מתוך המערכת יכול לנצח את המערכת.